Privatlivs­politik

Dataansvarlig

First Stop Vejle Dæk & Udstødning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Herunder følger en redegørelse over hvilke oplysninger vi indsamler, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

  • Type af browser
  • Søgetermer
  • IP-adresse
  • Netværkslokation
  • Informationer om computer

Formålet med indsamlingen

Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EUs Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.

Kommunikation via hjemmeside

Når du kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

  • Navn
  • Adresse
  • Mailadresse
  • Nummerplade såfremt det er indtastet
  • Telefonnummer

Formålet med indsamlingen

Vi ønsker at du nemt skal kunne kontakte os.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores delte interesse i at du som kunde skal kunne komme nemt i kontakt med os, hvilket hviler på et aktivt samtykke fra dig som er reguleret i EUs Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra a.

Modtagere af oplysninger

Alle oplysninger du indtaster anvendes kun internt og vi videregiver ikke oplysningerne til andre.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Så snart der er etableret kontakt, vil din besked fra hjemmesiden blive slettet. Bliver du ikke kunde hos os, gemmer vi ikke dine oplysninger.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af frivilligt samtykke jf. EUs Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra a.

Modtagere af oplysninger

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, anvender vi Gmail til at håndtere vores maillister og udsendelse af nyhedsbreve.

Tidsrum for opbevaring

Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som vi naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1. Ønsker du at trække et samtykke tilbage som er afgivet til nyhedsbrev, kan du altid afmelde dig i nyhedsbrevet.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk